Bölüm Başkanının Mesajı

Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu

Prof. Dr. (Bölüm Başkanı)

3243 A203

İnşaat Mühendisliği, en eski mühendislik dallarından biri olarak, insanoğlunun içinde bulunduğu doğada güvenli, sürdürülebilir ve medeni bir şekilde yaşamasına katkıda bulunur. Bugün de pek çok gencimiz, sınırları zorlamak, yarının dünyasını yaratmak ve bu arada kendi yaşam standartlarını da üst düzeylere çıkartabilmek için bu mesleği seçiyorlar.
Yüksek kalitede eğitim ve güçlü araştırma programının iyi bir kurumun en önemli iki faktörü olduğunun bilincinde olan Bölümümüzün amacı, yurt içi ve yurt dışında iyi tanınan ve kamu yararını gözeterek İnşaat Mühendisliği mesleğine hizmet edecek mühendisler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda misyonunu, “Mesleğine katkıda bulunabilmesi için öğrencileri, sorumluluk sahibi, açık fikirli, teorik ve pratik olarak iyi donanımlı, yaratıcı, etik değerlere sahip, sosyal, takım çalışmasına yatkın ve kamuya yararlı bireyler olarak hazırlamak” olarak tanımlıyoruz.
Dört yıllık eğitimleri sırasında öğrenciler, temel mühendislik bilgileri ile inşaat mühendisliğinin yapı, geoteknik, ulaştırma, hidrolik, malzeme, çevre ve yapı işletmesi dallarından her birinin temel bilgilerine sahip olmakta ve seçmeli dersler ile ilgilendikleri alanda bilgilerini geliştirmektedirler. Tamamladıkları iki staj ile de daha okul çağlarında iş hayatını tanıma fırsatı elde etmiş oluyorlar.
Geleceğin inşaat mühendisleri olan öğrencilerimiz, üniversitede edindikleri bilgisayar, yabancı dil, temel mühendislik ve mesleki bilgilerin yanında, düzenlenen etkinlikler, kariyer günleri ve konferanslar sayesinde, ekip içinde çalışabilme, yaratıcı olma, tasarım yapabilme, iş hayatında ve sosyal hayatta başarılı olabilme, ömür boyu öğrenebilme gibi konularda da beceri ve yeteneklerini artırma olanağı elde ediyorlar. Ayrıca, inşaat sektörü ve STK’lar ile diyalog içinde olan Bölümümüz, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri için şantiye gezileri ve sektörel sergiler gibi pratiğe yönelik etkinlikler gerçekleştirmekte, eşgüdümlü olarak uluslararası sempozyum ve konferanslar düzenlemekte, öğrenci kulübü etkinliklerine ve öğrenci proje yarışmalarına katılmalarına olanak sağlamaktadır.

Çalışma Alanları

İnşaat Mühendisleri, yaygın olarak akla gelen yapı sektörünün dışında ulaştırma, enerji, yapı malzemeleri ve su işleri gibi pek çok farklı disiplinde tasarım, yapım, işletme ve denetim kademelerinde görev almaktadırlar. Bunlara bağlı olarak, özel kuruluşların yanında DSİ ve KGM gibi devlet kurumlarında da iş imkanlarına sahiptirler. Meslek ayrıca ofis, şantiye, malzeme üretimi, denetim ve ar-ge gibi geniş bir yelpazede yurtiçi ve yurtışı istihdam olanağı sunar.