Eğitim Amaçlarımız

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak, mezunlarımızın:

1- İnşaat Mühendisliği uygulama alanlarının her birine ilişkin, iş hayatında ihtiyaç duyabileceği temel bilgi ve becerileri kazanmaları,
2- Lisansüstü eğitim için altyapısı hazır, dilediğinde ulusal veya uluslararası düzeyde akademik eğitimine devam edebilmeleri,
3- Sektörün güncel ihtiyaçlarına dair farkındalık sahibi olan çalışanlar olarak çeşitli kamu kuruluşlarında veya özel sektörde istihdam edilebilmelerini amaçlamaktayız.