Eğitim Hedeflerimiz

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği eğitiminde:

1- İnşaat Mühendisliği uygulama alanlarının her birine ilişkin, iş hayatında ve lisansüstü eğitimde ihtiyaç duyabileceği temel bilgi ve becerileri kazanmış,

2- Çözüm üretebilen, sorumluluklarının farkında olan, ulusal ve uluslararası farklı ortamlara adaptasyon yeteneği olan,

3- Sektörün güncel ihtiyaçlarına dair farkındalığı olan ve bu alanlarda kendisini geliştirme konusunda cesaret ve isteği olan, profesyonel meslek hayatının beklentilerini karşılayabilecek,

4- Lisansüstü eğitim için altyapısı hazır, dilediğinde ulusal veya uluslararası düzeyde akademik eğitimine devam edebilecek,

sorumlu mühendisler yetiştirmek ilkelerini hedef alır.