Mezuniyet Projesi

CE 492 dersinde son sınıf öğrencilerinin lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgi ve becerileri uygulayabilecekleri ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri kapsamlı bir proje hazırlamaları gerekmektedir. Projede yapılan çalışmalar bu derse kayıt oldukları dönemin sonunda bir rapor haline getirilmeli ve jüriye sunulmalıdır.

Bitirme projesini sadece son sınıf öğrencileri alabilir.

Projenin aşamaları ve izlenmesi gereken adımlar aşağıda özetlenmiştir.

Konunun Proje Danışmanının Belirlenmesi

Her dönem başında öğretim üyeleri tarafından belirlenen proje konusu önerileri bölüm tarafından duyurulur. Öğrencilerin proje çalışmalarını öneriler arasından seçecekleri bir konuda ilgili öğretim üyesinin danışmanlığı altında yürütmeleri gerekir. Ancak öğretim üyesinin onayıyla mevcut önerilerden farklı bir konuda da çalışma yapılabilir.

Projenin Yürütülmesi

Proje, proje yürütücüsü tarafından son düzenlemesi yapılan iş planlaması ve içerik kapsamına uygun biçimde, danışman olarak atanan öğretim üyesi ile öğrenciler arasında belirlenen gün ve saatlerde yapılacak kontrol ve görüşmeler eşliğinde yürütülür.

Son Rapor

Sunumdan önce bölüm tarafında duyurulan tarihe kadar projede yapılan bütün çalışmaları içeren kapsamlı bir rapor hazırlanmalı ve bu raporun sprial ciltli üç kopyasını jüri üyelerine verilmek üzere bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. Jüri üyleri yapılan çalışmayı değerlendiriken bu raporu baz alacaklardır. Rapor aşağıda verilen dökümanlar kısmında bulunan formata uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Sunum ve Projenin Değerlendirilmesi

Öğrenci, projesini özetleyen yaklaşık 30 dakika uzunluğunda bir sunum hazırlamalı ve jüri üyeleri karşısında üye) savunmalıdır. Sunum 15-25 yansıdan oluşmalı, projenin amacını ve kapsamını, kullanılan çözüm yöntemini ve elde edilen sonuçları içermelidir. Proje notu jüri üyeleri tarafından, yapılan çalışmanın, raporun ve sunumun nitelikleri göz önüne alınarak belirlenir.

Projenin Teslimi

Projesi başarılı bulunan öğrenci jüri üyeleri tarafından istenebilecek düzeltmeleri yaptıktan sonra son raporun bez ciltli iki kopyasını hazırlamalıdır. Projenin başarılı sayılabilmesi için kopyalar tüm jüri üyelerine imzalatıldıktan sonra rapor dosylarını içeren iki CD ile birlikte bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.