Yeni Müfredat Geçiş

İNTİBAK KURALLARI

  • CE 161 ve ES 161 derslerinden birini almış olan öğrenciler bu dersini RE XX1- Kısıtlı Seçmeli I dersi yerine saydıracaklardır.
  • ES 117 dersini almış olan öğrenciler bu dersini RE XX2- Kısıtlı Seçmeli II dersi yerine saydıracaklardır.
  • ECON 294 dersini almış olan öğrenciler bu dersini RE XX3- Kısıtlı Seçmeli III dersi yerine saydıracaklardır.
  • 4 kredilik CE 233 – Mühendislik Mekaniği dersini almış olan öğrenciler bu dersini 3 kredilik olan CE 231 – Mühendislik Mekaniği I: Statik dersi yerine saydıracaklardır. Bu öğrenciler CE 232 – Mühendislik Mekaniği II: Dinamik dersini almayacak, bu dersten muaf sayılarak ders not Pass (P) olarak işlenecek, ancak kredi farkından dolayı not ortalamasında oluşacak puan farklılığı için Dekanlığın oluşturacağı denklik kuralına göre notu intibak ettirilecektir.
  • CE 252 – Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik dersini almış olan öğrenciler bu dersi CE 351 – Akışkanlar Mekaniği dersi yerine saydıracaklardır.
  • CE 353 – Hidroloji ve Su Yapıları dersini almış olan öğrenciler bu dersi CE 354 – Hidrolik dersi yerine saydıracaklardır.
  • CE 384 – Çelik Yapıların Tasarım Esasları dersini almış olan öğrenciler bu dersi CE 493 – Çelik Yapı Elemanlarının Tasarımı dersi yerine saydıracaklardır
  • Kısıtlı Seçmeli derslerini tamamlamış olan öğrenciler bir tanesini CE363 yerine saydıracak, tamamlamamış olanlar bir Kısıtlı Seçmeli ders yerine CE 363 dersini alacaklardır.
  • AFE 132 dersini almış olan öğrenciler bu dersi FEXX3 yerine saydıracaklar, almamış olanlar FEXX3 dersini alacaklardır.