Amaçlar ve Yeterlilik

Yüksek Lisans Eğitim Amaçları

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı,

  1. İnşaat Mühendisliği’nin herhangi bir alanında uzmanlaşarak, o alanda sıradışı problemler için çözüm üretebilecek derinliğe sahip olan,
  2. Dünyadaki yeni uygulamaları takip edebilen, bilginin üretimi ve sektörde uygulamaya geçirilmesinde öncülük edebilen,
  3. Alanındaki akademik programlarda yüksek lisans sonrası çalışmalar yürütebilecek yeterliliğe sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yüksek Lisans Program Yeterliklerimiz

  1. İnşaat Mühendisliği’nin farklı alanlarında analitik veya deneysel araştırma yöntemleri ile veri toplar, bilgi üretir, veriyi güncel teknik ve yöntemler ile değerlendirir, uyguladığı teknik ve yöntemlerin kısıtları hakkında kapsamlı bilgi edinir.
  2. İnşaat Mühendisliği’nin ilgili alanındaki özgün bir problemi modeller, bu problemin çözümü için özgün fikirler/yöntemler geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
  3. İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan konularının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
  4. İnşaat Mühendisliği alanında yaptığı çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
  5. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
  6. İnşaat Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını bilir, çalışmalarında bu boyutları gözetir.