Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Çelik Yapı Elemanlarının Tasarımı (CE 493)


Giriş; yapısal çeliğin özellikleri; çelik yapıların davranışı; tasarım ilkeleri; tasarım yöntemleri; yönetmelikler; birleşimler; bulonlu ve kaynaklı birleşimler; çekme çubukları; basınç çubukları; kirişler; kiriş-kolonlar. Bologna Ders Bilgi Formu
Sayfa 2 / 212

Zorunlu Dersler

Seçmeli Dersler