Staj

Staj Çalışmalarının Tanımı 

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde staj çalışmaları 2. sınıfın sonunda yapılması gereken Şantiye Stajı (CE 300) ve 3. sınıfın sonunda yapılması gereken Ofis/Büro Stajı (CE 400) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Staj Süreleri ve Yapılabileceği Zamanlar

Her iki staj için de staj süresi asgari 20 iş günüdür. Belirtilen 20 iş günü aynı kurum/firmada kesintisiz olarak geçirilmelidir. Cumartesi günleri çalışılması durumunda bir hafta 6 iş günü sayılır. Pazar günleri mesai günü olarak kabul edilmez. Resmi tatiller, bayramlar ve diğer özel günler staj günü olarak kabul edilmez.

Stajlar sadece yaz tatilinde yapılabilir. Güz ve Bahar dönemleri arasında kesintisiz 20 iş günü bulunmadığından staj yapılamaz. Yaz okulunda ders alan öğrenciler, yaz okulu bütünlemeleri sonrasına 20 iş gününü güz dönemi başlamadan sığdırabilmek ve yaz okulu ve güz dönemi ile staj sürelerini çakıştırmamak koşulları ile staj yapabilirler.

Staj Yapılacak Kurum/Firmalar ve Sigorta

Öğrenci staj yapacağı kurumu kendisi bulmakla yükümlüdür. Bununla beraber, üniversitemiz Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Bölümü öğrencilere staj bulma konusunda destek vermektedir.

Öğrenci birinci derece akrabalarına ait olan kurum/firmalarda staj yapamaz. Öğrenci, birinci derece akrabalarının maiyetinde herhangi bir kurumda staj yapamaz.

Öğrencinin stajı süresince sigortalanması ilgili yönetmelik uyarınca Üniversite tarafından gerçekleştirilecektir. Üniversite tarafından sigortalanmadan öğrencinin inisiyatifinde gerçekleştirilen gönüllü staj çalışmaları zorunlu staj olarak kabul edilmez.

Staj Başvurusu

Sigorta prosedürünün tamamlanabilmesi için staj başvurusunun staja fiilen başlamadan en az 30 gün önce yapılması gereklidir. Staj başvurusu, staj yapacak öğrencinin aşağıda belirtilen ve yan taraftan dijital olarak indirilebilen belgeleri eksiksiz doldurarak İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmesi yolu ile yapılmaktadır.

Gerekli belgeler;

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. İkametgah Senedi
 3. 1 Adet Fotoğraf
 4. Taahhütname
 5. Stajyer onay formu
 6. Sağlık provizyon bilgi kağıdı (SGK E-Hizmetler sayfasından provizyon sorgulama-sağlık provizyon adımlarını takip ederek ulaşılabilir)
 7. Öğrenci Bağ-Kur’lu ise bilgilendirme taahhütnemesi

Başvuru

Başvuru ve Onay formundaki ilk sayfa doldurulur ve bölüm başkanına imzalatıldıktan sonra şirkete teslim edilir. İkinci sayfa ise şirket tarafından doldurulup bölüm staj sorumlusuna teslim edilir. Üçüncü sayfa ise (taahhütnameler) öğrenci tarafından doldurulur.
Ön bilgi formunda ilk sayfada belirtilen evraklar eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra, doldurulup bölüm sekreterine teslim edilir. İkinci sayfa ise şirket tarafından doldurulur.

Formlar

Staj Belgeleri

Staj defterini doldururken;

 1. Defterde bulunması gereken bilgilerin sınırları tam anlamıyla sizin yapacağınız stajla belirlenecektir.
 2. Genel olarak gözlemlerinize dayanarak (İşi şahsen sizin gerçekleştirmiş olmanız gerekmez) süreçlerden, iş tanımlarından bahsedebilirsiniz.
 3. Staj defteri MSWord veya benzeri bir yazı programı ile yazılacak ve spiral ciltli olarak teslim edilecektir. El yazımı staj defterleri veya farklı metodlarla ciltlenen/klasör-dosya içinde teslim edilen staj defterleri kabul edilmez.
 4. Staj defteri İngilizce doldurulacaktır. Ancak karşılığını bulmakta zorlandığınız terimleri açıklamayla birlikte Türkçe ifade edebilirsiniz. Gerekli görülen yerlere bilgisayardan alınan çıktılar yapıştırılabilir.
 5. Staj defterlerine ek olarak teslimde aşağıdaki linkten indirilebilen Stajyer Anket formu staj yapılan kurum tarafından imzalı ve kaşeli olacak şekilde kapalı zarfta defterle birlikte teslim edilecektir. Stajuer Anket formu eksik olan öğrencilerin staj defterleri kabul edilmez.

Defter yazımı, teslim ve sunumuna dair detaylı bilgiler,  2018 güz dönemi başında duyurulacaktır.

Dokümanlar