Yüksek Lisans Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

İnşaat Mühendisliği bölümünden farklı bir bölümden lisans derecesi alan öğrencilerin lisansüstü programına başlamadan önce bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler de bu programa tabi tutulabilir. Öğrencilerin İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programı derslerine başlayabilmeleri için Anabilim Dalı’nın uygun görmesi durumunda bilimsel hazırlık programında yer alan derslerin gerekli olan sekiz tanesini almaları gerekir. Alınacak dersler daha önceki eğitim geçmişi göz önünde bulundurularak yüksek lisans danışmanı tarafından belirlenir. Bu derslerin en fazla iki dönem içinde başarıyla tamamlanmalıdır.

Yüksek Lisans Programı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı 21 kredilik ders yükü ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Mezun olabilmek için öğrenci araştırma alanı ve danışmanının görüşüne bağlı olarak alacağı toplam üç zorunlu ve dört seçmeli dersi başarıyla tamamlamak; kredisiz CE 590 seminer dersini tamamlamak; yüksek lisans tezi hazırlamak ve başarıyla sunmak zorundadır. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen diğer şartlara uyulması zorunludur. Yüksek lisans programı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 Dersler Toplam Kredi  Toplam ECTS Kredisi
Genel Toplam  8 Ders 21  120
Zorunlu Dersler Zorunlu Ders havuzundan danışmanın uygun göreceği 3 ders 9 30
Seminer CE 590 Kredisiz 2
Seçmeli Dersler Seçmeli Ders havuzundan danışmanın uygun göreceği 4 ders 12 28
Yüksek Lisans Tezi Var Kredisiz 30 x 2 dönem =60