Bölüm Danışma Kurulu

BÖLÜM DANIŞMA KURULU

Eğitim Prof. Dr. Eser Çaktı Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Ümit Gümüşay Yıldız Teknik Üniversitesi
Endüstri İnş. Yük. Müh. Cem Haydaroğlu Arup
İnş. Yük. Müh. Cem Özer Statica
İnş. Yük. Müh. Fatih Kulaç ZETAŞ Zemin Teknolojisi
İnş. Müh. Gülsun Parlar Parlar Mühendislik
H. Yener Gür’eş Türk Yapısal Çelik Derneği
Dr. Selçuk İz İz İnşaat
İnş. Yük. Müh. Yüksel Tiryakioğlu TML İnşaat
Kamu Dr. Taner Hergüner Karayolları Genel Müdürlüğü
Bölüm Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Bölüm Başkanı, Senato Üyesi
Prof. Dr. M. Murat Monkul Bölüm Başkan Yardımcısı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Bölüm Laboratuvarlar Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Köylüoğlu Bölüm Başkan Yardımcısı, Çift Anadal, Yandal ve Yatay/Dikey Geçiş Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Almıla Uzel Yüksek Lisans , ERASMUS, Uluslar arası Öğrenci Değişimi Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi M. Adil Akgül Bölüm Staj İşleri Yürütücüsü, Bölüm WEB Sayfası ve COADSYS Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Özden Saygılı Bölüm Müdek Sorumlusu
İnş. Yük. Müh. Serdar Ulusoy Araştırma Görevlisi
Dekanlık Temsilcisi Doç Dr. Nihan Çelebi Dekan Yardımcısı
Mezun Öğrenci İnş. Müh. Hikmet Süleymanoğlu Mezun Öğrenci
Öğrenci Temsilcisi Mustafa Abaş Aktif öğrenci