\ Dersler

İleri Zemin Mekaniği

Zeminlerin indeks özellikleri; zemin sınıflandırılması ve faz ilişkileri; zeminlerde hidrolik iletkenlik ve sızma problemleri; konsolidasyon teorisi ve oturmalar; zeminlerde gerilme-deformasyon ilişkileri; drenajlı ve drenajsız durumlar için kayma mukavemeti. Bologna Ders Bilgi Formu

Betonarme Mekaniği

Beton ve çeliğin mekanik özlellikleri; bünye bağıntıları; doğrusal elastik modeller; doğrusal olmayan elastik modeller; elasto-plastik modeller ve limit analiz teoremleri;basınç alanı modelinin doğrusal olmayan sonlu eleman analizine ve basınç-ve-çekme çubuğu modellerine uyarlanması ve uygulanması. Bologna Ders Bilgi Formu

İnşaat Sürecinin Planlaması ve Yönetimi

İnşaat projelerinde tasarım, ihale, uygulama yönetimi ve organizasyonu; kapsam, süre, satınalma, insan kaynakları, iletişim yönetimi; değişiklik yönetimi; risk yönetimi; kontrat yönetimi; raporlama; onay ve kabul sistemleri. Bologna Ders Bilgi Formu

İleri İnşaat Malzemeleri

İnşaat malzemelerinin özellikleri; yapı malzemelerinin bozulması; demirli metaller; demirlerin şekillendirilmesinde çeşitli yöntemler; alaşımlı metaller; çelik; yapısal çeliğin çeşitleri; demir içermeyen metaller; prekast beton blokları; tuğla ve kiremit; ahşap ve ahşap ürünleri; polimerler ve çesitli yapıştırıcılar.

Malzemelerin Mekanik Davranışı

Malzemelerin yapısı ve deformasyonu; çeşitli mühendislik malzemeleri; mekanik testler; gerilme-şekil değiştirme ilişkisi; çatlaklı elemanların kırılması; malzemelerin yorulması; yorgunluk çatlağı büyümesi; plastik deformasyon davranışı ve malzemeler için modeller; zamana bağlı davranış: sünme Bologna Ders Bilgi Formu

İleri Mukavemet

Giriş; elastisite teorisi; kırılma hipotezleri; kesmeli eğilme; kayma merkezi; elastik eğri; burulmalı eğilme; elastik temelde kirişler; eğrisel kirişler; enerji prensipleri; elastik stabilite; plastisite; göçme analizi. Bologna Ders Bilgi Formu

Yapı Dinamiği

Giriş; yüklerin ve taşıyıcı sistemlerin dinamik karakteristikleri; sönümlü ve sönümsüz sistemler; serbest ve zorlanmış titreşimler; tek serbestlik dereceli sistemler; sönümlü ve sönümsüz tek serbest dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimler altında analizleri; çok serbestlik dereceli sistemler; sönümlü ve sönümsüz çok serbest dereceli sistemlerin analizleri; modal analiz; taşıyıcı sistemlerin deprem davranışı. Bologna Ders Bilgi Formu

Sayısal Yöntemler

Giriş; sayısal yöntemler ve mühendislik problemlerinde kullanılması; sayısal yöntemlerde hata analizi; lineer ve lineer olmayan sistemlerin çözümü için sayısal yöntemler; interpolasyon; sayısal integral; programlama. Bologna Ders Bilgi Formu

Sonlu Eleman Yöntemi

Giriş; minimum potansiyel enerji prensipleri; sonlu eleman teorisi; düzlem elastisite ve eğilme elemanı; yer değiştirme, denge ve modeller; yakınsama ve sınır teoremleri. Bologna Ders Bilgi Formu
Sayfa 1 / 1012345...10...Last »

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr