\ Dersler

Sürdürülebilir İnşaat

Sürdürülebilirlik tanımı, yeşil bina kavramı, inşaat sektöründe sürdürülebilir binalarda bütünsel tasarım yaklaşımları, proje yönetim esasları, bina yaşam döngüsü, bina maliyet döngüsü hesap prensipleri, kaynak kullanımı ve geri dönüşüm ve kaynak döngüsü prensipleri, estetik, kalite ve kullanıcı sağlığına yönelik kriterler; sürdürülebilir binalar için lokasyon seçimi, malzemelerin karbon içeriği, verimli su kullanımı, atıksu ve çöp yönetimi, enerji verimliliği için mimari, mekanik ve [...]

Yapısal Hasar ve İyileştirilmesine Giriş

Giriş; taşıyıcı sistemler; mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi; hasar belirlenmesi; deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler; betonarme yapılarda genel onarım prensipleri; betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı; betonarme yapılarda kullanılacak onarım ve güçlendirme malzemeleri ve teknikleri; korozyon hasarı ve onarımı; genel güçlendirme prensipleri; betonarme yapılarda taşıyıcı sistem ve elemanlarının güçlendirilmesi; yığma yapıların onarımı ve güçlendirilmesi; çelik yapıların onarımı ve güçlendirilmesi. [...]

Yüksek Yapılar

Yüksek binaların taşıyıcı sistemlerinin türleri. Yüksek binalara etkiyen yükler. Tek ve çok serbetlik dereceli sistemlerin dinamik hesabı. Yüksek binaların bilgisayar programları ile modellenmesi.  Perde ve bağ kirişlerinin detaylandırılması. Bologna Ders Bilgi Formu

Mühendislik Projesi

Dersin içeriği ele alınan proje konusuna bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber her proje şu ortak basamakları içerir: problem tanımı ve analizi, ilgili literatürün taranması, modelleme, tasarım, veri toplama, çözüm yönteminin belirlenmesi ve uygulanması, alınan sonuçların analizi, raporlanması ve sunumu. Bologna Ders Bilgi Formu

Betonarme Yapıların Tasarımı

Betonarme yapıların taşıma gücüne göre hesap ve boyutlandırma esasları. Eğilme momenti, eksenel yük, kesme kuvveti ve burulma momentine göre hesap esasları. Donatı detayları, döşeme sistemlerinin ve perdelerin hesabı. Temellerin ve istinat duvarlarının betonarme hesabı. Betonarme yapıların deprem yükleri altında hesabına giriş. Yürürlükteki hesap ve yapım kuralları. Bologna Ders Bilgi Formu

Çelik Yapılar

Giriş; yapıların ve birleşimlerin sınıflandırılması; tasarım yükleri ve tasarım felsefesi; çelik taşıyıcı sistemler; yatay yüklere göre tasarım; çaprazlar; kafes kirişler; tek katlı yapılar; endüstri yapıları; çok katlı yapılar; deprem dayanımı; Türk Deprem Yönetmeliği-2007; birleşimler. Bologna Ders Bilgi Formu

Deprem Mühendisliğine Giriş

Tekli ve çoklu serbestlik derecesi olan sistemler. Sürekli sistemler. Hareket denklemleri. Yapı dinamiğinde enerji metotları uygulamaları. Yapı tasarımına uygulamaları. Yapıların deprem davaranışı. Rüzgar ve dalga yüklemeri altında yapılar. Bologna Ders Bilgi Formu

Kentsel Su Sistemleri

Giriş ve tanımlar; kentsel su altyapı sistemlerinin elemanları; su gereksinimi; su getirme sistemleri (su alma, arıtma ve dağıtım); atıksu sistemleri (toplama, arıtma ve bertaraf); çamur arıtımı ve bertarafı; yağmur sularının uzaklaştırılması; su ve atıksu mühendisliğinde alternatif konseptler. Bologna Ders Bilgi Formu
Sayfa 1 / 1012345...10...Last »

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr