\ Akışkanlar Mekaniği

Akışkanlar Mekaniği (CE 351)

EĞİTİMCİ:

maa
M. Adil Akgül
Dr. Öğr. Üyesi(Bölüm Bşk. Yrd.)

Boyut analizi ve boyut homojenliği kavramı. Akışkanların temel fiziksel özellikleri. Hidrostatik, basınç, manometreler. Hidrostatik kuvvetler. Kaldırma kuvveti, yüzerlik merkezi ve yüzer cisimlerin dengesi. Akışkanların kinematiği. Euler ve Lagrange bakış açıları. Kararlı ve üniform akım halleri. Akım fonksiyonu, potansiyel fonksiyonu, vortisite ve sirkülasyon. İdeal akışkanlarda korunum denklemleri: Süreklilik denklemi, debi tanımı ve uygulamaları. İmpuls-momentum denklemi ve uygulamaları. Bernoulli denklemi ve uygulamaları. Gerçek akışkanların akımı, viskozite ve türbülans. Navier-Stokes denklemi. Akışkanlar mekaniğinde boyutsuz sayılar. Tek boyutlu akım halinde enerji kaybı ve uygulamaları. Dalga hareketi. Difüzyon ve dispersiyon.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu, Lisansüstü Hazırlık
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
6
ÖNKOŞULLAR: