\ Betonarme Mekaniği

Betonarme Mekaniği (CE 520)

EĞİTİMCİ:

auzel
Almıla Uzel
Dr. Öğr. Üyesi

Beton ve çeliğin mekanik özlellikleri; bünye bağıntıları; doğrusal elastik modeller; doğrusal olmayan elastik modeller; elasto-plastik modeller ve limit analiz teoremleri;basınç alanı modelinin doğrusal olmayan sonlu eleman analizine ve basınç-ve-çekme çubuğu modellerine uyarlanması ve uygulanması.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10