\ Betonarme Mekaniği

Betonarme Mekaniği (CE 520)

EĞİTİMCİ:

auzel
Almıla Uzel
Yard. Doç. Dr.

Beton ve çeliğin mekanik özlellikleri; bünye bağıntıları; doğrusal elastik modeller; doğrusal olmayan elastik modeller; elasto-plastik modeller ve limit analiz teoremleri;basınç alanı modelinin doğrusal olmayan sonlu eleman analizine ve basınç-ve-çekme çubuğu modellerine uyarlanması ve uygulanması.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr