\ Betonarme Yapıların Tasarımı

Betonarme Yapıların Tasarımı (CE 491)

EĞİTİMCİ:

auzel
Almıla Uzel
Yard. Doç. Dr.

Betonarme yapıların taşıma gücüne göre hesap ve boyutlandırma esasları. Eğilme momenti, eksenel yük, kesme kuvveti ve burulma momentine göre hesap esasları. Donatı detayları, döşeme sistemlerinin ve perdelerin hesabı. Temellerin ve istinat duvarlarının betonarme hesabı. Betonarme yapıların deprem yükleri altında hesabına giriş. Yürürlükteki hesap ve yapım kuralları.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu, Lisansüstü Hazırlık
KREDİ:
(2,2,0) 3
ECTS:
5
ÖNKOŞULLAR:

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr