\ Betonarme

Betonarme (CE 382)

EĞİTİMCİ:

auzel
Almıla Uzel
Dr. Öğr. Üyesi

Betonarmenin mekanik özellikleri; Normal kuvvet, eğilme momenti, bileşik eğilme, kesme kuvveti ve burulma altındaki kesitlerin davranışı; Betonarme kirişlerin boyutlandırılması.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu, Lisansüstü Hazırlık
KREDİ:
(2,2,0) 3
ECTS:
6
ÖNKOŞULLAR: