\ Çelik Yapıların Plastik Tasarımı

Çelik Yapıların Plastik Tasarımı (CE 525)

EĞİTİMCİ:

nes2
Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu
Prof. Dr. (Bölüm Başkanı)

Giriş; yapı çeliğinin özellikleri; enkesitlerin plastik davranışı; plastik analiz kavramı; plastik analiz yöntemleri; plastik analiz uygulamaları; yönetmelikler; deprem tasarımının esasları; enerji sönümlendiren sistemler; çelik kirişlerin dönme kapasitesi; çelik taşıyıcı sistemlerin sünek tasarımı, sayısal örnekler.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10