\ Çevre Mühendisliğine Giriş

Çevre Mühendisliğine Giriş (CE 451)

EĞİTİMCİ:

foto-BKM
Börte Köse Mutlu
Dr. Öğr. Üyesi

Çevre Mühendisliğinin kökeni. Günümüzde ve gelecekte çevre mühendisliği. Sürdürülebilirlik. Mühendislik kararlarının çeşitleri. Mühendislik hesaplamaları ve birimleri. Enerji akışı ve dengeleri. Ekosistemler. Su kalitesi. Su temini ve arıtımı. Atıksuların arıtılması, Hava kalitesi. Hava kalitesi kontrolü. Katı atıklar. Tehlikeli atıklar. Gürültü kirliliği. Yeşil mühendislik etiği. Örnek olaylar ve tartışma soruları.

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5