\ Çevresel Yönetim Sistemlerinin Esasları

Çevresel Yönetim Sistemlerinin Esasları (CE 362)

EĞİTİMCİ:

ilh
İlhan Talınlı
Prof. Dr. (İTÜ)

Çevre bilimlerinde temel kavramlar, kirlenme için tanımlar, çevresel faaliyetlerin kategorizasyonu, proses araştırması, atık araştırması, kirlenme profili,. bilginin toplanması, çevre etki değerlendirme(ÇED), çevre yönetim sistematiği(ÇYS), atık yönetimi, kaynak yönetimi, risk yönetimi, deşarj ve arıtma standartları, yasal kontrol ve yaptırımlar. Türkiye ve AB yasal çerçevesi, vaka araştırması ve güncel konular

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr