\ Çevresel Yönetim Sistemlerinin Esasları

Çevresel Yönetim Sistemlerinin Esasları (CE 362)

EĞİTİMCİ:

foto-BKM
Börte Köse Mutlu
Dr. Öğr. Üyesi

Çevre bilimlerinde temel kavramlar, kirlenme için tanımlar, çevresel faaliyetlerin kategorizasyonu, proses araştırması, atık araştırması, kirlenme profili,. bilginin toplanması, çevre etki değerlendirme(ÇED), çevre yönetim sistematiği(ÇYS), atık yönetimi, kaynak yönetimi, risk yönetimi, deşarj ve arıtma standartları, yasal kontrol ve yaptırımlar. Türkiye ve AB yasal çerçevesi, vaka araştırması ve güncel konular

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5