\ Deneysel Zemin Mekaniği

Deneysel Zemin Mekaniği (CE 551)

EĞİTİMCİ:

mm
M. Murat Monkul
Prof. Dr.

Zemin çeşitleri; sınıflandırma deneyleri; kompaksyon deneyleri; hidrolik iletkenliği belirlemede kullanılan deneyler; konsolidasyon deneyi; kayma mukavemeti deneyleri: serbest basınç deneyi, direk kesme deneyi, basit kesme deneyi, üç eksenli basınç ve çekme deneyleri; bahsedilen deneylerin standartları, prosedürleri ve deneylerden elde edilen zemin parametreleri.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10