\ Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (CE 527)

EĞİTİMCİ:

EV
Eren Vuran
Dr. Öğr. Üyesi

Giriş; deprem karakteristikleri; düzensiz yapılar; yönetmelikler; tasarım parametreleri; sünek tasarımın temel kuralları; deprem yükleri altında betonarme yapıların davranışı; depreme dayanıklı betonarme yapı tasarımı; deprem yükleri altında çelik yapıların davranışı; depreme dayanıklı çelik yapı tasarımı;  performansa dayalı tasarım kuralları;yapısal kontrol sistemleri; mevcut yapıların değerlendirilmesi.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10