\ Geoteknik Deprem Mühendisliği

Geoteknik Deprem Mühendisliği (CE 552)

EĞİTİMCİ:

mm
M. Murat Monkul
Prof. Dr.

Sismoloji ve depremler; deterministik yöntemlerle sismik risk analizi ve sönümlenme ilişkileri; zeminlerin dinamik özellikleri; saha davranış analizleri; sıvılaşma kavramı; sıvılaşma riskinin değerlendirilmesi ve alınacak önlemler; istinat yapılarının sismik tasarımı.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10