\ Geoteknik Deprem Mühendisliği

Geoteknik Deprem Mühendisliği (CE 552)

EĞİTİMCİ:

mm
M. Murat Monkul
Doç. Dr. (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Sismoloji ve depremler; deterministik yöntemlerle sismik risk analizi ve sönümlenme ilişkileri; zeminlerin dinamik özellikleri; saha davranış analizleri; sıvılaşma kavramı; sıvılaşma riskinin değerlendirilmesi ve alınacak önlemler; istinat yapılarının sismik tasarımı.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 32 30 civil@yeditepe.edu.tr