\ Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi

Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi (CE 528)

EĞİTİMCİ:

auzel
Almıla Uzel
Dr. Öğr. Üyesi

Giriş; taşıyıcı sistemler; mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi; hasar belirlenmesi; deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler; betonarme yapılarda genel onarım prensipleri; betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı; betonarme yapılarda kullanılacak onarım ve güçlendirme malzemeleri ve teknikleri; korozyon hasarı ve onarımı; genel güçlendirme prensipleri; betonarme yapılarda taşıyıcı sistem ve elemanlarının güçlendirilmesi; yığma yapıların onarımı ve güçlendirilmesi; çelik yapıların onarımı ve güçlendirilmesi.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10