\ Hidrolik

Hidrolik (CE 354)

EĞİTİMCİ:

maa
M. Adil Akgül
Dr. Öğr. Üyesi(Bölüm Bşk. Yrd.)

Giriş, hidrolikte araştırma metodları. Buckingham teoremi. Model teorisi, Reynolds ve Froude modelleri. Basınçlı borularda akım. Sürekli ve yersel yük kayıplarının hesaplanması. Paralel ve seri borularda akım. Pompa ve türbinler. Su dağıtım hatlarının temel hesap esasları. Uygulamaya ilişkin tasarım esasları. Açık kanal akımının temelleri. Hız dağılımları, yük kaybı. Üniform akım formülleri, hidrolik açıdan en uygun kesit kavramı. Kompozit kanallar. Özgül enerji. Hidrolik sıçrama. Değişken yüzeyli akımlarda yüzey profilleri. Savaklar ve savak hidroliği. Hidrolikte temel nümerik modelleme.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(2,2,0) 3
ECTS:
6
ÖNKOŞULLAR:

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr