\ Hidroloji

Hidroloji (CE 452)

EĞİTİMCİ:

maa
M. Adil Akgül
Dr. Öğr. Üyesi(Bölüm Bşk. Yrd.)

Hidrolojinin tanımı ve önemi. Hidrolojinin temel denklemleri, sistem kavramı. Hidrolojik çevrim ve bileşenleri. Yağış. Buharlaşma. Sızma. Yeraltı suyu akımı, kuyu hidroliği. Yüzeysel akış, havza tanımı, rasyonel metod ve uygulamaları, kar erimesi. Akarsu akımı, akım ölçümleri ve değerlendirilmesi. Hidrograf teorisi. Birim hidrograf teorisi ve uygulamaları. Sentetik birim hidrograf. Hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi. Olasılık teorisi ve hidrolojideki kullanımı.

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(2,1,0) 3
ECTS:
5

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr