\ İleri Mukavemet

İleri Mukavemet (CE 521)

EĞİTİMCİ:

ozg
Özgür Köylüoğlu
Yard. Doç. Dr (Bölüm Bşk. Yrd.)

Giriş; elastisite teorisi; kırılma hipotezleri; kesmeli eğilme; kayma merkezi; elastik eğri; burulmalı eğilme; elastik temelde kirişler; eğrisel kirişler; enerji prensipleri; elastik stabilite; plastisite; göçme analizi.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 32 30 civil@yeditepe.edu.tr