\ İleri Mukavemet

İleri Mukavemet (CE 521)

EĞİTİMCİ:

ozg
Özgür Köylüoğlu
Dr. Öğr. Üyesi

Giriş; elastisite teorisi; kırılma hipotezleri; kesmeli eğilme; kayma merkezi; elastik eğri; burulmalı eğilme; elastik temelde kirişler; eğrisel kirişler; enerji prensipleri; elastik stabilite; plastisite; göçme analizi.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(İleri Mukavemet) 3
ECTS:
10