\ İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (CE 403)

EĞİTİMCİ:

EV
Eren Vuran
Dr. Öğr. Üyesi

İnşaat mühendisliği problemlerine giriş. Excel programlamaya giriş. Excel’de fonksiyonların kullanılması. Excel’de makro programlanması. SAP2000’e giriş. SAP2000’de modelleme ve tanımlama. SAP2000’le yapısal analiz

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5
ÖNKOŞULLAR: