\ İnşaat Mühendisliğinde Özel Konular

İnşaat Mühendisliğinde Özel Konular (CE 580)

Dersin içeriği ders konusuna bağlıdır. Bu dersin konuları, sınırlı olmamakla birlikte, şöyle sayılabilir: Mühendislik Sismolojisi, Yer Dinamiği ve Yapısı, İleri Uzay Jeodezisi, Hidrolojide GIS Uygulamaları, Kıyı ve Hava Kirliliği, Deniz Tehlikeleri ve Tsunami, Sismik Tehlikelerin Değerlendirilmesi, Ulaşım Verileri ve Risk Değerlendirmesi, Ahşap Yapıların Tasarımı, Fiberle Güçlendirilmiş Çimentolu Kompozit Malzemeler, Geoteknik Mühendisliği için Laboratuvar Teknikleri, Nano ve Mikro Mekaniğe Giriş, Demiryolu Mühendisliğine Giriş, Zemin İyileştirme Metotları, İIeri Ulaşım Malzemeleri, İleri Su Kaynakları Mühendisliği, Yapı Risk Yönetimi, Yapı Mühendisliğinde Ölçme Teknikleri Teorisi ve Uygulamalar, Plak ve Kabuk Teorisi, Elastisite Teorisine Giriş, İleri Akışkanlar Mekaniği, Zeminde Oluşan Gerilme ve Sızma Analizi, Mühendislik Viskoelastisitesi ve Reolojisi, İleri Hesaplamalı Hidrolik ve Uygulamaları, Çevre Geoteknolojisi, Tortu Taşınması ve Irmak Mühendisliği, Asfalt Malzemeleri ve Yönetim Sistemi, Köprü Mühendisliği, Bina Enerji Fiziği, Sürdürülebilir ve Dayanıklı Yaşam Alanı için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, Betonarme Yapıların Birleşik Teorisi.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10