\ İnşaatta İş Güvenliği ve Mühendislik Etiği

İnşaatta İş Güvenliği ve Mühendislik Etiği (CE 462)

EĞİTİMCİ:

ozg
Özgür Köylüoğlu
Dr. Öğr. Üyesi

İnşaat sektöründe iş kazaları verileri, kaza sebepleri, alınması gereken önlemler, iş güvenliği yasasının işverene ve mühendise yüklediği yasal sorumluluklar, olası davalar, teftiş mekanizması, iş kazalarında kusur dağılımı, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimi, iş güvenliği ve mühendislik etiği ilişkisi, işverene, yasalara, ve diğer ilgili taraflara karşı mesleki sorumluluk, güven ve güvenilirlik kavramları, vaka incelemeleri, sınıf tartışmaları.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5