\ Kıyı Mühendisliğine Giriş

Kıyı Mühendisliğine Giriş (CE 357)

EĞİTİMCİ:

maa
M. Adil Akgül
Dr. Öğr. Üyesi(Bölüm Bşk. Yrd.)

Kıyı mühendisliğinin konusu ve kapsamı. Kıyının fiziksel tanımı ve kıyı prosesleri. Kıyıların kullanımı, kıyı yapıları. Deniz kökenli yükler, dalga, gel-git ve akıntı kuvvetleri. Lineer dalga teorisi. Dalga dönüşümü ve dalga kırılması. Dalga-yapı etkileşimi; tırmanma, aşma ve yansıma. Düzensiz dalgaların tanımlanması, dalga spektrumu. Dalga tahmini. Kıyı koruma yapılarının temel tasarım esasları; dalgakıranlar, kıyı duvarları. Limanlar, türleri ve temel yapısal elemanları. Liman tasarımının temelleri. Rıhtımlar ve yanaşma yapıları. Kıyılarda katı madde hareketi, kıyı boyu katımadde debilerinin hesaplanması. Mahmuzlar. Kıyıya dik katımadde hareketi ve kıyı profilleri. Kazıklar ve sualtı boru hatları üzerine etkiyen dalga kuvvetleri. Kıyı mühendisliğinde temel nümerik modelleme teknikleri.

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(2,1,0) 3
ECTS:
5

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr