\ Liman Planlama ve Tasarımı

Liman Planlama ve Tasarımı (CE 456)

EĞİTİMCİ:

maa
M. Adil Akgül
Dr. Öğr. Üyesi(Bölüm Bşk. Yrd.)

Limanlar, tarihçe, yapılma amaçları. Liman türleri. Limanların yapısal elemanları. Hinterland kavramı. Gemilerin genel özellikleri. Genel boyutlandırma kriterleri: Yaklaşım kanalı, manevra dairesi, rıhtımlar, basen derinliği, giriş ağzı. Ticari limanların boyutlandırılması. Elleçleme ekipmanı ve kapasitesi. Rıhtım boylarının belirlenmesi. Konteyner limanları: Apron, stok sahası ve diğer kara alanlarının boyutlandırılması, elleçleme ekipmanları. Yat limanları: İskele sistemleri, kara alanlarının boyutlandırılması. Dökme yük terminalleri. Sıvı yük terminalleri. Roro terminalleri. Diğer ticari limanlar. Askeri limanlar. Balıkçı barınakları. Limanlarda altyapı tesisleri.

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5
ÖNKOŞULLAR:

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr