\ Malzeme Bilimi

Malzeme Bilimi (CE 162)

EĞİTİMCİ:

vg
Volkan Günay
Prof. Dr.

Atomik Bağ, Kristal Yapı, Kristal Kusurlarıve Amorf Yapı, Difüzyon, Mekanik Davranış, Isıl Davranış, Kırılma Analizi ve Önlenmesi, Faz Diyagramları, Hız-Isıl İşlemler, Yapısal Malzemeler (Metaller, Seramikler, Camlar, Polimerler ve Bileşik Malzemeler)

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(2,1,1) 3
ECTS:
4