\ Mühendislik Mekaniği II: Dinamik

Mühendislik Mekaniği II: Dinamik (CE 232)

EĞİTİMCİ:

EV
Eren Vuran
Dr. Öğr. Üyesi

Mühendislik mekaniğine giriş, maddesel noktanın kinematiği, maddesel noktanın kinetiği, Newton’un ikinci kanunu, maddesel nokta sistemleri, rijit cisimlerin kinematiği, rijit cisimlerin doğrusal hareketinde kuvvetler ve ivmeler, mekanik titreşimler

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
6
ÖNKOŞULLAR: