\ Mühendislik Mekaniği

Mühendislik Mekaniği (CE 233)

EĞİTİMCİ:

oas
Özden Saygılı
Dr. Öğr. Üyesi

Kuvvet ve moment tanımları, kuvvet çifti. Statiğe giriş, metodlar ve statik denge. Serbest cisim diyagramı. Mesnetler, izostatik, hiperstatik ve labil sistemler. Yükler, tekil ve yayılı yükler. Mesnet tepkilerinin hesaplanması. Kiriş ve çerçevelerin statik analizi. Kafes sistemlerin statik analizi. Kablo sistemlerin statiği. Sürtünme. Ağırlık merkezi. İç kuvvetlere giriş. Rijit cisimlerin kinematiği. Rijit cisimlerin kinetiği. Enerji ve impuls-momentum metodları. Atalet momentleri, döner cisimler. Mekanik titreşimler. Tabii frekans, rezonans, sönüm ve zorlanmış titreşimler. İnşaat mühendisliğinde titreşim problemleri. Rijitlik, rijitlik merkezi. Çerçeve taşıyıcı sistemlerde serbest titreşim periyodunun hesabı. Makina temelleri.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(3,2,0) 4
ECTS:
6
ÖNKOŞULLAR:
PHYS 101

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 32 30 civil@yeditepe.edu.tr