\ Mukavemet

Mukavemet (CE 236)

EĞİTİMCİ:

ozg
Özgür Köylüoğlu
Dr. Öğr. Üyesi

Kafes kirişlerde çubuk kuvvetleri hesabı; Yapı elemanlarında eksenel yük ve deformasyon kavramları; Tek eksenli çekme deneyi ve gerilme-şekil değiştirme diyagramları; Hooke Yasası; Statik olarak belirli ve belirsiz taşıyıcı sistemler; Isı etkisi altında çubuklar; Burulma yükü altındaki kirişler; Basit kirişlerde basit eğilme ve eğik eğilme; Eğilmeli eksenel yük etkisi altındaki kirişler; Kompozit elemanlarda eşdeğer kesit yöntemi; Kiriş elemanlarında plastik kesit kapasitesi hesabı; Basit kirişlerde kesme ve moment diyagramlarının çizilmesi; Kirişlerde kayma gerilmelerinin hesabı; İnce cidarlı yapı elemanları; Gerilme dönüşümü, asal gerilmeler ve Mohr dairesi; Kirişlerde kesmeli eğilme; Basit kirişlerde deplasman eğrisinin çıkartılması; Enerji metodları, Castigliano ve virtüel iş prensibi ile çoklu yükler altında kiriş deplasman hesabı; Kolonlarda stabilite ve burkulma.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu, Lisansüstü Hazırlık
KREDİ:
(3,2,0) 4
ECTS:
6
ÖNKOŞULLAR: