\ Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerjisi (CE 571)

EĞİTİMCİ:

maa
M. Adil Akgül
Dr. Öğr. Üyesi(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar, rüzgarın uygarlık tarihinde enerji amaçlı kullanımı. Rüzgar enerjisinin küresel ve milli açılardan değerlendirilmesi. Rüzgar oluşum mekanizması. Rüzgarın ölçümü ve veri toplanması. Rüzgar akımının fiziksel ifadesi, hız profili, yer şekillerinin etkisi, rüzgar gücü. Rüzgar enerjisi potansiyelinin hesaplanması ve değerlendirilmesi. Dönüşüm sistemleri: Kısa tarihçe, yatay ve düşey eksenli türbinler. Türbinlerin yapısal elemanları. Rotor aerodinamiği. Rüzgar türbinlerinde emniyet ve güvenilirlik, kontrol mekanizmaları. Türbinlerde titreşim ve ses. Basitleştirilmiş hesaplar. Nümerik modelleme metodları. Rüzgar santrallerinin konuşlandırılması. Açık deniz rüzgar santralleri.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10