\ Sayısal Yöntemler

Sayısal Yöntemler (CE 523)

EĞİTİMCİ:

auzel
Almıla Uzel
Yard. Doç. Dr.

Giriş; sayısal yöntemler ve mühendislik problemlerinde kullanılması; sayısal yöntemlerde hata analizi; lineer ve lineer olmayan sistemlerin çözümü için sayısal yöntemler; interpolasyon; sayısal integral; programlama.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr