\ Sayısal Yöntemler

Sayısal Yöntemler (CE 523)

EĞİTİMCİ:

auzel
Almıla Uzel
Dr. Öğr. Üyesi

Giriş; sayısal yöntemler ve mühendislik problemlerinde kullanılması; sayısal yöntemlerde hata analizi; lineer ve lineer olmayan sistemlerin çözümü için sayısal yöntemler; interpolasyon; sayısal integral; programlama.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10