\ Sonlu Eleman Yöntemi

Sonlu Eleman Yöntemi (CE 524)

Giriş; minimum potansiyel enerji prensipleri; sonlu eleman teorisi; düzlem elastisite ve eğilme elemanı; yer değiştirme, denge ve modeller; yakınsama ve sınır teoremleri.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10