\ Su Dalgaları Mekaniği

Su Dalgaları Mekaniği (CE 570)

EĞİTİMCİ:

maa
M. Adil Akgül
Dr. Öğr. Üyesi(Bölüm Bşk. Yrd.)

Dalgaların sınıflandırılması. Temel tanımlar. Ağırlık dalgaları, oluşum ve gelişimleri. Dispersiyon denklemi. Dalgaların mühendislik özellikleri, kinetik ve kinematik büyüklükler, grup hızı, dalga enerjisi. Dalga teorileri. Küçük genlikli (lineer) dalga teorisi ve uygulamaları. Doğrusal olmayan dalga teorileri: Yüksek mertebe Stokes dalgaları, knoidal dalgalar, soliter ve diğer dalga türleri. Dalga türlerinin geçerlilik sınırları. Düzensiz dalgalar, ölçüm ve istatistikleri. Dalga spektrumu ve spektral modeller. Dalga tahmini. Dalga-taban ve dalga-yapı etkileşimleri: Sığlaşma, sapma, dönme, dalga kırılması, tırmanma ve geri çekilme. Dalga aşması. Fırtına kabarması, soluğan, gelgit ve tsunami dalgaları. Gemi dalgaları. Mühendislik yapılarında dalga kuvvetlerinin hesaplanması.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10