\ Sürdürülebilir İnşaat

Sürdürülebilir İnşaat (CE 496)

EĞİTİMCİ:

ozg
Özgür Köylüoğlu
Dr. Öğr. Üyesi (Bölüm Bşk. Yrd.)

Sürdürülebilirlik tanımı, yeşil bina kavramı, inşaat sektöründe sürdürülebilir binalarda bütünsel tasarım yaklaşımları, proje yönetim esasları, bina yaşam döngüsü, bina maliyet döngüsü hesap prensipleri, kaynak kullanımı ve geri dönüşüm ve kaynak döngüsü prensipleri, estetik, kalite ve kullanıcı sağlığına yönelik kriterler; sürdürülebilir binalar için lokasyon seçimi, malzemelerin karbon içeriği, verimli su kullanımı, atıksu ve çöp yönetimi, enerji verimliliği için mimari, mekanik ve elektrik sistemlerinin doğanın sunduğu imkanlar ile dengelenmesi, yeşil enerji teknolojileri, ekosistemlerin korunması, inşaat sürecinde alınması gerekli önlemler, yeşil bina sertifikalandırma sistemleri, en iyi uygulama örnekleri, mevcut yazılım örnekleri anlatılmaktadır.

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr