\ Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Yasal Çerçeve

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Yasal Çerçeve (CE 564)

EĞİTİMCİ:

ozg
Özgür Köylüoğlu
Dr. Öğr. Üyesi

Sürdürülebilirliğin temel prensipleri; sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi yönetimi için teknik; finansal, yönetimsel ve politik konular;çevre politikaları; uluslararası anlaşmalar; sürdürülebilirlik ekonomisi.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10