\ Sustainable Cities

Sustainable Cities (CE 565)

EĞİTİMCİ:

ozg
Özgür Köylüoğlu
Dr. Öğr. Üyesi (Bölüm Bşk. Yrd.)

Binaların enerji performans kriterleri; performansın iyileştirilmesi için alternatif yaklaşımlar; sürdürülebilir şehirler için politika ve strateji geliştirme;binalarda enerji verimliliği; binaların GHG emisyonlarının azaltılması; temiz su; katı atık yönetimi politikaları ve teknolojileri; şehirlerde iklim değişikliği parametrelerinin tespiti için yaklaşımlar.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr