\ Toprak İşleri ve İstinat Yapıları

Toprak İşleri ve İstinat Yapıları (CE 474)

EĞİTİMCİ:

mm
M. Murat Monkul
Prof. Dr.

Tanışma ve toprak işleri ve istinat yapılarına giriş, Yanal zemin basınçları: doğal durum, aktif durum ve pasif durum, Zeminler için klasik yanal basınç teorileri, Noktasal, çizgisel ve alansal yüklemelerden kaynaklanan yanal basınçlar, İstinat yapılarında dikkat edilecek hususlar ve konsol istinat duvarlarının geoteknik tasarımı, Toprakarme duvarların tasarımı, Kazılar ve destek sistemleri, Palplanş duvarların geoteknik tasarımı.

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5
ÖNKOŞULLAR: