\ Trafik Mühendisliği

Trafik Mühendisliği (CE 473)

EĞİTİMCİ:

Trafik mühendisliğine giriş. Trafik akım özellikleri. Mikroskopik ve makroskopik trafik akım parametrelerinin tanımı ve belirleme yöntemleri. Trafik akımının temel modelleri. Trafik etüdleri Kavşaklarda karışıklık noktaları. Eşdüzey kavşak tasarımı. Trafik güvenliği ve güvenlik donanımları. Kapasite/performans analizi. Yatay ve düşey trafik işaretlemesi. Işıklı kavşaklar. Devre süresi ve yeşil sürelerin belirlenmesi.

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5