\ Yapı Dinamiği

Yapı Dinamiği (CE 522)

EĞİTİMCİ:

EV
Eren Vuran
Dr. Öğr. Üyesi

Giriş; yüklerin ve taşıyıcı sistemlerin dinamik karakteristikleri; sönümlü ve sönümsüz sistemler; serbest ve zorlanmış titreşimler; tek serbestlik dereceli sistemler; sönümlü ve sönümsüz tek serbest dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimler altında analizleri; çok serbestlik dereceli sistemler; sönümlü ve sönümsüz çok serbest dereceli sistemlerin analizleri; modal analiz; taşıyıcı sistemlerin deprem davranışı.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10