\ Yapısal Analiz

Yapısal Analiz (CE 381)

EĞİTİMCİ:

oas
Özden Saygılı
Dr. Öğr. Üyesi

Yük ve Yapı Çeşitleri; Statikçe Belirli Yapıların Analizi; Statikçe Belirli Yapıların Tesir Çizgileri; Enerji Yöntemi Kullanarak Sapmalar ve dönmelerin hesabı: Kafes Yapılar, Kirişler ve Çerçeveler. Statikçe Belirsiz Yapıların Kuvvet Yöntemiyle Analizi; Sürekli kirişlerde Elverişsiz Yüklemeler; Yer Değiştirme Analiz Yöntemleri; Eğim-Sapma Denklemleri ve Moment Dağılımı Yöntemi; Kirişler ve Çerçeveler; Statikçe Belirsiz Yapıların Yaklaşık Hesabı.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu, Lisansüstü Hazırlık
KREDİ:
(3,2,0) 4
ECTS:
8
ÖNKOŞULLAR:

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr