\ Yapısal Analiz

Yapısal Analiz (CE 381)

EĞİTİMCİ:

OzdenS
Özden Saygılı
Dr. Öğr. Üyesi (Bölüm Bşk. Yrd.)

Yük ve Yapı Çeşitleri; Statikçe Belirli Yapıların Analizi; Statikçe Belirli Yapıların Tesir Çizgileri; Enerji Yöntemi Kullanarak Sapmalar ve dönmelerin hesabı: Kafes Yapılar, Kirişler ve Çerçeveler. Statikçe Belirsiz Yapıların Kuvvet Yöntemiyle Analizi; Sürekli kirişlerde Elverişsiz Yüklemeler; Yer Değiştirme Analiz Yöntemleri; Eğim-Sapma Denklemleri ve Moment Dağılımı Yöntemi; Kirişler ve Çerçeveler; Statikçe Belirsiz Yapıların Yaklaşık Hesabı.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu, Lisansüstü Hazırlık
KREDİ:
(3,2,0) 4
ECTS:
6
ÖNKOŞULLAR: