\ Yer Bilimleri

Yer Bilimleri (CE 363)

EĞİTİMCİ:

G_P_picture
Gülten Polat
Öğr. Görevlisi, Dr.

Yerbilimlerinin konusu ve kapsamı. Yerkürenin oluşumu, plaka tektoniği, jeolojik zaman skalası, Türkiye’nin jeolojik yapısı, Türkiye’nin tektonik ve kabuk yapısı.  Kayaçların genel tanımı, kayaç türleri (tortul, metamorfik ve diğ.), kayaçların oluşum ve ayrışma süreçleri, mineraller, ekonomik değeri olan mineraller.  Depremlerin oluşumu, faylar, Türkiye’nin depremselliği, deprem risklerinin değerlendirilmesi, sismik kayıt cihazları (sismometers), yerdeğiştirme, hız ve ivme kayıtları.  Basit zemin tanımı zemin terimler, Zemin profili ve sınıflandırması, yapıların (Tünel, baraj, otoyol)  zemin ile etkileşimi, zeminlerin yeraltı ve yüzey suyu etkisi, malzeme seçimi, topoğrafik ve jeolojik haritaların yorumlanması. Deprem analizinde kullanılan, temel ZMAP, SAC, SURFER, GMT programlarının tanıtılması.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr