\ Zeminlerin İyileştirilmesi

Zeminlerin İyileştirilmesi (CE 553)

EĞİTİMCİ:

mm
M. Murat Monkul
Prof. Dr.

Giriş ve zemin iyileştirmesinin önemi; temel zeminlerinin değerlendirilmesi ve yeterliliği; zemin iyileştirme yöntemleri; kompaksyon ile zemin iyileştirme: kompaksyon ekipmanı, sığ kompaksyon, dinamik kompaksyon, önyükleme ve düşey drenler yardımıyla konsolidasyon; kum ve taş kolon uygulamaları, zemin dondurma; enjeksyon ile zemin iyleştirme teknikleri; derin karıştırma; biyolojik yöntemlerle zemin iyileştirme.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10