\ Eren Vuran
EV

Eren Vuran

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora
: Boğaziçi Üniversitesi
Y.Lisans
: The Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Lisans
: İstanbul Teknik Üniversitesi

1537 B-417

Özgeçmiş

Dr. Eren Vuran İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Yüksek lisans çalışmalarını Deprem Mühendisliği dalında, Università degli Studi di Pavia, The Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia’da tam burslu olarak 2007 yılında tamamladı. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başladı. Doktora çalışmalarının ilk iki yılında OSM Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti.’nde yapısal tasarım mühendisi, son dört yılında ise Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde, deprem sonrası hasar tespiti ve kayıp veri tabanı oluşturulması konularında Avrupa Birliği çerçeve programı projelerinde görev aldı ve Prof. Dr. M. Nuray Aydınoğlu’nun yüksek lisans ve doktora derslerinde Öğretim Yardımcısı olarak çalıştı. Prof. Dr. M. Nuray Aydınoğlu danışmanlığında, yüksek binaların bağ kirişli çekirdek perde sistemleri için bir öntasarım yöntemi geliştirdikleri tez ile 2014 yılında doktora çalışmalarını tamamladı. 2014 – 2018 yılları arasında Balkar Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.’nde proje yöneticisi sorumluluğuyla kıdemli yapısal tasarım mühendisi olarak çalıştı. Bu süreçte eş zamanlı olarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş. Ens., Deprem Müh. Anabilim Dalı’nda Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı dersini verdi ve bu dersi aynı bölümde halen vermektedir. 2018 yılında, Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Yapıların deprem etkisi altında davranışı üzerine eğitimler vererek ve çeşitli yapısal tasarım projelerinde danışmanlık yaparak araştırma ve uygula arasında köprüler kurma çabasını sürdürmektedir. Betonarme elemanların doğrusal olmayan davranışı, betonarme yapıların doğrusal olmayan modellemesi ve analizi, performansa göre tasarım ve değerlendirme yöntemleri ilgilendiği konular arasındadır.

Dersler

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  • Vuran E. (2018), “Shear migration and dynamic shear amplification effects on seismic response of core walls”, Bulletin of Earthquake Engineering, DOI: 10.1007/s10518-018-0362-4

  • Vuran E., Aydınoğlu M.N. (2015), “Capacity and ductility demand estimation procedures for preliminary design of coupled core wall systems of tall buildings”, Bulletin of Earthquake Engineering, DOI 10.1007/s10518-015-9853-8

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceeding) basılan bildiriler

  • Vuran E., Bal I.E., Crowley H., Pinho R. (2008), “Determination of equivalent SDOF characteristics of 3D dual RC structures”, the 14th World Conference on Earthquake Engineering,

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

  • Aydınoğlu M.N., Vuran E. (2015), “Developments in seismic design of tall buildings: Preliminary design of coupled core wall systems”, Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology, Volume 2, Chapter 9, Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering series, Vol 39.

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr