\ Hakkı Oral Özhan
Hakki_Ozhan_foto

Hakkı Oral Özhan

Doç. Dr.

Doktora
: Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Y. Lisans
: Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Y. Lisans
: Brandenburg Teknik Üniversitesi, Cottbus, Almanya
Lisans
: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

3227 A201

Doç. Dr. Hakkı Özhan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Tezinin deneysel çalışmalarını, öngermeli ankrajların saha performansları alanında Almanya’da Brandenburg Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Erol Güler’in danışmanlığında geosentetik kil örtülerin içsel erozyonu ve yüksek hidrolik yükler altında davranışı konusunda tamamladı. Bu dönemde yaklaşık 6 yıl Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve geosentetik malzemelerin hem laboratuvarda hem de sahada kullanımına yönelik projelerde araştırmacı olarak görev aldı. 2012-2019 yılları arasında Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Bu dönemde bölüm öğrencilerine ders vermenin yanısıra 2014-2017 yılları arasında yürütücüsü olduğu “Atık Su Sıcaklığının Polimer Katkılı ve Katkısız Geosentetik Kil Örtülerin Hidrolik Performansına Etkileri” başlıklı “TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı” kapsamındaki projeyi tamamladı. İlgi alanları, geosentetikler, geosentetik kil örtüler, atık toplama sahalarında geosentetik kullanımı, polimer katkılı zeminler, biyopolimerlerin geoteknik mühendisliğinde kullanımı, çevre geotekniği ve zemin iyileştirme yöntemleridir. 2019 yılında Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Doçent Doktor olarak çalışmaya başlamıştır.

Özgeçmiş

Dersler: Projeler:

Yürütücü – TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı: Atık Su Sıcaklığının Polimer Katkılı ve Katkısız Geosentetik Kil Örtülerin Hidrolik Performansına Etkileri, Proje No: 114M282, 231.262 TL bütçeli (Ekim 2014-Ekim 2017)

Yürütücü - BAP: Atık Toplama Sahalarında Kullanılan ve Zeminlere Serilen Geosentetik Kil Örtülerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi, Altınbaş Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 10.000 TL bütçeli (Ocak 2013-Ocak 2014)

Araştırmacı - BAP: Seçilmiş Faktörlerin Geosentetik Kil Örtülerin İçsel Erozyonuna Etkileri, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 07HA401 (2007-2010)

Araştırmacı – Üniversite/Sanayi Ortak Proje: Eti Maden İşletmeleri Emet Borik Asit Üretim Tesisi Atık Barajı Rezervuarı için Geçirimsizlik Kaplaması Seçimi ve Stabilite Analizleri, Boğaziçi Üniversitesi ile ortak proje, 2006

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Güler, E., Özhan, H.O. and Karaoglu, S. (2018). Hydraulic performance of anionic polymer-treated bentonite-granular soil mixtures, Applied Clay Science, 157, 139-147. DOI: 10.1016/j.clay.2018.02.047

 • Özhan, H.O., Güler, E. (2018). Design of a Geomembrane-Laminated Geosynthetic Clay Liner on the Slopes of a Mine Tailings Dam in Emet, Turkey, Mine Water and the Environment, 37(3), 541-551. DOI: 10.1007/s10230-018-0538-9

 • Özhan, H.O. (2018). Hydraulic Capability of Polymer-Treated GCLs in Saline Solutions at Elevated Temperatures, Applied Clay Science, 161, 364-373. DOI: 10.1016/j.clay.2018.05.007

 • Özhan, H.O. (2018). Effects of Temperature Increase in 0.5 M MgCl2 Solution on Hydraulic Capability of Anionic Polymer-Treated Geosynthetic Clay Liners Used as Barriers, Journal of Environmental Engineering, ASCE, 144(10). DOI: 10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001451

 • Özhan, H.O. (2017). Problems and solutions for GCLs used in waste containment facilities: temperature concerns and polymer treatment related to GCLs used in waste containment areas, Innovative Infrastructure Solutions, 2(43). DOI: 10.1007/s41062-017-0095-2

 • Özhan, H.O., Güler, E. (2017). Critical tendon bond length for prestressed ground anchors in pullout performance tests conducted in sand, International Journal of Civil Engineering, 16(10), 1329-1340. DOI: 10.1007/s40999-017-0261-0

 • Özhan, H.O., Güler, E. (2016). Factors Affecting Failure by Internal Erosion of Geosynthetic Clay Liners Used in Fresh Water Reservoirs, Environmental & Engineering Geoscience, May 2016, 22(2), 157-169. DOI: 10.2113/gseegeosci.22.2.157

 • Erkal, A, Özhan, H.O. (2014). Value and Vulnerability Assessment of a Historic Tomb for Conservation, The Scientific World Journal, Volume 2014, Article ID 357679, 1-10. DOI: 10.1155/2014/357679

 • Özhan, H.O., Güler, E. (2013). Use of Perforated Base Pedestal to Simulate Gravel Subbase in Evaluating the Internal Erosion of Geosynthetic Clay Liners, Geotechnical Testing Journal, ASTM, 36(3), 418-428. DOI: 10.1520/GTJ20120133

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceeding) basılan bildiriler

 • Özhan, H.O. (2019). “Measuring Shear Strength Parameters of Polymer-Added Bentonite-Sand Mixtures in Laboratory Experiments”, 7th International Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials (organized by ISSMGE), Glasgow, Scotland, 26-28 June 2019, E3S Web of Conferences 92, 11014 (2019), DOI: 10.1051/e3sconf/20199211014

 • Özhan, H.O. (2017). “GCL Usage in Waste Containment Facilities”- Keynote Speaker in Workshop 4-Geosynthetics Engineering: Barrier, Sustainable Civil Infrastructures-GeoMeast 2017 International Conference, Sharm-El Sheikh, Egypt, 15-19 July 2017

 • Özhan, H.O. (2017). “Effects of Adding Anionic Polymer to GCLs Treated with Chemical Solutions”, 9th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (organized by ISSMGE), Seoul, South Korea, 17-22 September 2017, pp. 955-958

 • Özhan, H.O. (2016). “Hydraulic Capability of Polymer-Treated GCLs”, 4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (organized by ISSMGE), Near East University, Nicosia-North Cyprus, 2-4 June 2016, pp. 559-566

 • Özhan, H.O., Eseller Bayat, E. and Zanjani, E.Y. (2016). “Dynamic Analysis of Buried Pipelines with Geogrid Reinforcement”, 6th European Geosynthetics Congress (organized by IGS), Ljubljana, Slovenia, 25-28 September 2016, pp. 1390-1400

 • Özhan, H.O. (2015). “Geotextile Deformation Analysis of Geosynthetic Clay Liners with FEM”, VII International Conference on Textile Composites and Inflatable Structures-Structural Membranes 2015, Barcelona-Spain, 19-21 October 2015, pp. 524-533

 • Güler, E., Özhan, H.O. and Cengiz, C. (2014). “Lamination Effect on Flow Rates through Composite Liners”, 10th International Conference on Geosynthetics (organized by IGS), Berlin-Germany, 21-25 September 2014, pp. 1694-1700

 • Erkal A., Özhan, H.O. (2013). “Engineering Risk Assessment and Cultural Analyses of Historic Nisanci Hamza Pasa Tomb in Istanbul”, 2nd Specialty International Conference on Monumental Cemeteries Knowledge, Conservation and Restyling, Ostuni-Italy, 10-12 May 2013, pp. 1-8

 • Özhan, H.O., Güler, E. (2012). “Internal Erosion of Three Different Geosynthetic Clay Liners Tested Over a Perforated Base Pedestal”, 22nd European Young Geotechnical Engineers Conference (EYGEC) (organized by ISSMGE), Goteborg, Sweden, 26-29 August 2012, pp. 9-14

 • Güler E., Avcı, C. and Özhan, H.O. (2010). “Advantages of using Geomembrane Laminated Geosynthetic Clay Liners for a Tailing Dam in Emet, Turkey”, 3rd International Symposium on Geosynthetic Clay Liners (organized by IGS), Wurzburg, Germany, 15-16 September 2010, pp. 279-287

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Özhan, H.O. (2018). Katyonik Polimer Katkılı Geosentetik Kil Örtülerin Farklı Tuz Çözeltileri ile Etkileşimi, Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (ULAKBİM), 4(2), 171-181. DOI: 10.21324/dacd.412180

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Özhan, H.O. (2019). “Geosentetik Kil Örtülerde Kullanılan Poliakrilamid Katkılı Bentonitin Kayma Direnci Tayini”, Sekizinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 16-17 Mayıs 2019, pp. 319-327

 • Özhan, H.O. (2017). “Farklı Sıcaklıklardaki Kimyasal Çözeltide Kullanılan Geosentetik Kil Kaplamanın Hidrolik Performansı”, Yedinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 11-12 Mayıs 2017, pp. 97-107

 • Özhan, H.O. (2016). “Katyonik Polimer Katkılı Geosentetik Kil Örtülerin Hidrolik Özellikleri”, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Onaltıncı Ulusal Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 13-14 Ekim 2016, pp. 139-148

 • Özhan, H.O., Güler, E. (2014). “İçsel Erozyona Uğramış Geosentetik Kil Örtülerin Kalınlık ve Su Muhtevası Karşılaştırması”, Altıncı Ulusal Geosentetikler Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 29-30 Mayıs 2014, pp. 27-36

 • Avcı, C., Güler, E. and Özhan, H.O. (2008). “Maden Atık Barajlarında Geotekstil Kil Tabakası Kullanımlarının Değerlendirilmesi”, Üçüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 13-14 Kasım 2008, pp. 71-80

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr