\ M. Adil Akgül
maa

M. Adil Akgül

Dr. Öğr. Üyesi(Bölüm Bşk. Yrd.)

Doktora
: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Y. Lisans
: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Lisans
: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Lise
: İstanbul Erkek Lisesi

3212 B416

2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 2008 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda boru tipi yüzer dalgakıranlar üzerine gerçekleştirdikten sonra aynı birimde doktorasına devam ederek 2014 yılında yüzer dalgakıran-dalga enerjisi dönüştürücü çok amaçlı sistem tasarımı konulu tezini tamamladı. İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı'nda 2007-2014 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı; ulusal ve uluslararası birkaç araştırma projesine ek olarak kürsü derslerini asiste etti. Doktora çalışması sırasında davetli araştırmacı olarak Strathclyde Üniversitesi Gemi İnşaat, Okyanus ve Deniz Mühendisliği bölümü, Glasgow, İngiltere'de bulundu. 2014 Nisan ayında aynı kurumda açık deniz rüzgar santrallerine erişim güvenliği konulu bir araştırma projesinde bir sene kadar görev aldı. 2015 senesinde Yeditepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne yardımcı doçent olarak atandı. Dinamik, akışkanlar mekaniği ve su yapıları konulu dersleri vermektedir. İlgi alanları, yapı-dalga etkileşimi, yüzer cisim hidrodinamiği ve yenilenebilir enerji sistemlerini kapsamaktadır.

Özgeçmiş

Dersler

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Akgül, M.A., Kabdaşlı, M.S. (2014). “On a Wave Energy Converter – Floating Breakwater Hybrid“, Energy, Education, Science and Technology Part A: Energy, Science and Research, Vol. 32 (1), pp. 509-520.

 • Akgül, M.A., Yilmazer, D., Oguz, E., Yagci, O., Kabdaşlı, M.S. (2013). “The Effect of an Emergent Vegetation  (i.e. Phragmistes Australis) on Wave Attenuation  and Wave Kinematics”, Journal of Coastal Research, Special Issue 65, pp. 147-152.

 • Loukogeorgaki, E., Acanal, L., Yagci, O., Kirca, V.S.O., Akgül, M.A. (2013). “Performance of an Inclined Thin Plate in Wave Attenuation”, Journal of Coastal Research, Special Issue 65, pp. 141-146.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceeding) basılan bildiriler

 • Akgül, M.A. ve Yıldız, C. (2018). “Effect of Water Waves on Water-Deployed Photovoltaic Power Plants”, GAP International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress GAPYENEV 2018, 10-12 May 2018, Şanlıurfa, Türkiye.

 • Akgül, M. A. (2016). “Effect of Pipe Spacing on the Pertormance of a Trimaran Floating Pipe Breakwater”, 26th International Ocean and Polar Engineering Conference, ISOPE 2016, 26 June-01 July 2016, Rodos, Yunanistan.

 • Akgül, M.A., Kabdaşlı, M.S. (2014). “Wave Energy Potential at the Shores of Sinop, Black Sea, Turkey.” 2nd Asia Wave and Tidal Energy Conference, AWTEC 2014, Tokyo, Japan, 27 July – 01 Aug. 2014.

 • Akgül, M.A., Hizir, O.G. (2014). “A Comparative Numerical Modeling Study of Motions of a Hexagonal Floating Breakwater under Large Amplitude Waves with Varying Upper Structure Design”, 7th International Conference on Marine Technology, ICMT 2014, Glasgow, UK, 7-9 July 2014.

 • Oguz, E., Akgül, M.A., Incecik, A. (2013). “Offshore Wind Farms: Potential and Applicability in the Southern Marmara Region, Turkey”, 15th Congress of Intl. Maritime Assoc. of Mediterranean, IMAM 2013, A Coruna, Spain, 14-17 Oct. 2013.

 • Akgül, M.A., Kabdaşlı, M.S. (2012). “Experimental Study about the Wave Attenuation Performance of a Horizontal Interconnected Triple-Pipe Floating Breakwater”, The 22nd International Ocean and Polar Engineering Conference (ISOPE 2012), 17-22 June 2012, Rhodes, Greece.

 • Bagci, T., Elginoz, N., Bas, B., Oguz, E., Akgül, M.A., Yuce, A., Kabdaşlı, M.S. (2009) “An experimental study on geotextile usage for protection of scour under submarine pipelines” 13th Congress of Intl. Maritime Assoc. of Mediterranean, IMAM 2009, İstanbul, Turkey, 12-15 Oct. 2009.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Akgül, M.A., Kabdaşlı, M.S. (2017). “Experimental Study for the Hydraulic Efficiency of an Overtopping Type Wave Energy Converter with a Circular Runup Ramp”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(1), 118-131.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Akgül, M.A. ve Day, A. (2018). “Monopile Tipi Açık Deniz Rüzgar Türbinine Ekip Aktarımı: Türbin-Tekne Hidrodinamik Etkileşiminin Fiziksel Modellenmesi”, TMMOB İMO 9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 1-2 Kasım 2018, Adana, Bildiriler Kitabı, s. 573-585.

 • Akgül, M.A. (2018), “Kısmi batık yatay bir silindir üzerinde dalga tırmanmasının deneysel etüdü”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 9. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, Adana (kabul edilmiş tam metin)

 • Akgül, M.A., Kabdaşlı, M.S. (2018), “Modüler plastik bir yüzer dalgakıran yapısının performansının deneysel incelenmesi”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 9. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, Adana (kabul edilmiş tam metin)

 • Akgül, M.A., Kabdaşlı, M.S. (2014), “Boru tipi trimaran yüzer dalgakıranın düzenli dalgalar altında deneysel etüdü”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 8. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 7-8 Kasım 2014, Istanbul, Bildiriler Kitabı, s. 577-588.

 • Akgül, M.A., Kabdaşlı, M.S. (2013), “Dalga enerjisi dönüştürücüler için dairesel silindir üzerinden dalga aşmasının etüdü“, IX. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25-28 Aralık 2013, Konya, s. 794-803.

 • Akgül, M.A., Kabdaşlı, M.S. (2013), “Dalga enerjisi dönüştürücü – yüzer dalgakıran çok amaçlı sistem tasarımı üzerine“, IX. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25-28 Aralık 2013, Konya,  s. 784-793.

 • Akgül, M.A. (2013), “Açık deniz limanları”, 1. Ulusal Liman Kongresi, 1-2 Kasım 2013, İzmir, Bildiriler Kitabı, s. 217-232.

 • Akgül, M.A. (2013), “Açık ön yüzlü kısmi kaplamalı keson sistem üzerine”, 1. Ulusal Liman Kongresi, 1-2 Kasım 2013, İzmir, Bildiriler Kitabı, s. 201-216.

 • Kabdaşlı, M.S., Akgül, M.A., (2012), “Ekolojik yat limanı tasarımı”. Kıyı Alanları Yönetimi Türk Milli Komitesi Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 9. Ulusal Kongresi, 14-17 Kasım 2012, Hatay, Bildiriler Kitabı, Cilt 2.881-888.

 • Oguz, E., Kabdaşlı, M.S., Akgül, M.A., (2012), “Batmamış sazlıkların dalga geçişine etkisinin deneysel araştırılması”. Kıyı Alanları Yönetimi Türk Milli Komitesi Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 9. Ulusal Kongresi, 14-17 Kasım 2012, Hatay, Bildiriler Kitabı, Cilt 2.1029-1036.

 • Akgül, M.A., Kabdaşlı, M.S., Ayhan,N. (2011), “Yüksek kretli şevli dalgakıranlarda hafif kret blokları kullanımının deneysel incelenmesi”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 7. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 21-23 Kasım 2011, Trabzon, Bildiriler Kitabı, s. 257-266.

 • Kabdaşlı, M.S., Akgül, M.A. (2010), “İstanbul şehir içi deniz ulaşımının gelişiminin irdelenmesi”, Kıyı Alanları Yönetimi Türk Milli Komitesi Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 8. Ulusal Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs 2010, Trabzon, Bildiriler Kitabı, Cilt 2.845-856.

 • Kabdaşlı, M.S., Akgül, M.A., Elginöz, N. (2010), “Türkiye’de kıyı mühendisliğinin tarihi”, Kıyı Alanları Yönetimi Türk Milli Komitesi Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 8. Ulusal Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs 2010, Trabzon, Bildiriler Kitabı, Cilt 3.1151-1160.

 • Kırca, V.Ş.Ö., Kabdaşlı, M.S., Seker, D.Z., Çelikoyan, M., Akgül, M.A. “Antifer bloklarla korunan keson dalgakıranların deplasmanlarının deneysel olarak incelenmesi”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 25-28 Ekim 2007, İzmir, s. 419-426.

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr